Aktie- och kapitalmarknadsrätt

 

Genom våra samarbetspartners kan vi erbjuda specialistkompetens för ditt företag på vägen till börsen och som börsnoterat företag.

Det kan exempelvis gälla någon av nedanstående frågor:

  • Publika erbjudanden
  • Kapitalanskaffning genom nyemission
  • Börsintroduktion
  • Incitamentsprogram
  • Bolagsstyrning (corporate governance)
  • Compliance (regelefterlevnad)
  • Insiderfrågor