Bank och finans

 

Finansiering av företaget kan ske på många sätt. Vi bidrar med rådgivning och kompetens i företagets olika stadier.

Det kan exempelvis avse:

  • Förhandling med banker
  • Finansiering av förvärv av bolag eller fastighet
  • Exportfinansiering
  • Leasing
  • Pant och annan säkerhet
  • Tvister rörande borgen eller finansieringsavtal