Fastighetsrätt

 

Våra jurister inom fastighetsrätt bistår exempelvis med hjälp inom:

  • Plan- och bygglovsfrågor
  • Köp och försäljning av fastigheter
  • Bolagisering av fastigheter
  • Exploatering 
  • Förvaltningsavtal
  • Miljöansvar
  • Hyresfrågor
  • Finansiering av fastighetsförvärv
  • Ansvarsfrågor och fel i fastighet