Sjö- och transporträtt

 

Genom våra samarbetspartners tillhandahåller vi specialister avseende:

  • Köp och försäljning av fartyg
  • Registreringsåtgärder
  • Fartygsfinansiering
  • Frakt- spedition och logistikavtal
  • Försäkringsfrågor