Immaterialrätt

 

För att skydda ditt företags immateriella tillgångar och bygga värde åt företaget bistår vi med:

  • Sekretessavtal
  • Utvecklingsavtal
  • Licensavtal
  • Överlåtelse och förvärv av immateriella tillgångar
  • Frågor rörande know how och företagshemligheter
  • Intrång i immateriella rättigheter
  • Utredningar och rådgivning
  • Registrering av immateriella tillgångar
  • Intrångsundersökning och säkerhetsåtgärder