Offentlig upphandling

 

Vi kan hjälpa er med: 

  • Upprättande av anbudsförfarandet
  • Förfrågningsunderlag
  • Upprättande av anbud
  • Klagoskrifter
  • Rådgivning avseende om den offentliga upphandlingen har genomförts korrekt