JBL Pro Bono

 

”J.B.L Pro Bono” startades den 25 oktober 2019. Det är en del av vår verksamhet där vi tillhandahåller gratis affärsjuridisk rådgivning för utsatta företag och företagare.

 

Vi vill med detta kunna erbjuda våra specialiserade advokater eller biträdande jurister till företag och företagare som saknar förmåga att betala för nödvändig hjälp. Vi erbjuder endast biträde inom våra specialistområden. Grundläggande förutsättningar för vårt gratis biträde är:

– att det avser företagsanknuten juridik
– att försäkringsskydd saknas
– att ett verkligt ekonomiskt behov föreligger och
– att företagaren befinner sig i en utsatt situation eller annars ömmande skäl föreligger

Det kan röra sig om förhandling, avtal eller tvist. Vår ambition är att ha ett Pro Bono ärende pågående åt gången.

Pro Bono tjänster förekommer inom advokatväsendet. Vad är speciellt med detta?
– Mig veterligen finns det ingen advokatfirma som exklusivt vänder sig med gratistjänster till företag och de utsatta situationer som företagare kan hamna i. Samhällets skyddsnät för små företag och företagare är dåligt utbyggt, säger advokaten och initiativtagaren Jan Lindén.


Kan du ge något exempel?
– Det kan gälla ärenden som faller utanför företagens ansvars- eller rättsskyddsförsäkring och samtidigt inte omfattas av hemförsäkringen. Det är det jag brukar kalla ”Det glömda försäkringsområdet”.

– Naturligtvis hoppas vi även kunna hjälpa enskilda företagare som plötsligt insjuknar eller skadar sig och därför inte kan fortsätta sin verksamhet, säger Jan Lindén avslutningsvis.

Naturligtvis förbehåller vi oss rätten att själva bedöma vilka ärenden som vi kan åta oss inom ramen för vår pro bono verksamhet. För dessa ärenden gäller även särskilda skriftliga villkor som måste undertecknas i original för att vi ska kunna åta oss uppdraget. I tillägg till huvudavtalet gäller följande villkor för J.B.L Pro bono, se JBL Pro Bono uppdragsvillkor 20191025ver1