JBL Pro Bono

”J.B.L Pro Bono” är en del av vår verksamhet där vi tillhandahåller juridiska tjänster inom, eller med koppling till, affärsjuridik utan att ta betalt för vårt arbete. 

Vi vill med detta kunna erbjuda våra specialiserade advokater eller biträdande jurister till företag och/eller personer som saknar förmåga att betala för nödvändig hjälp, förutsatt att ärendet har koppling till företagande. Det kan röra sig om en förhandling, avtal eller tvist. 

Vi vill exempelvis kunna hjälpa ett nystartat företag som behöver hjälp med ett viktigt och komplicerat avtal i uppstartsfasen eller en företagare som råkat illa ut när hans företag har fått ekonomiska problem eller kanske gått i konkurs. Detta kan ju faktiskt hända personer eller företag trots att de inte har gjort något klandervärt eller ens felaktigt.

  • Det väsentliga för oss är att vår rådgivning har koppling till näringsverksamhet, att ett verkligt behov av kvalificerad juridisk rådgivning föreligger samt att uppdragsgivaren verkligen saknar möjlighet att erlägga betalning. Det kan gälla ärenden som faller utanför företagens ansvars- eller rättsskyddsförsäkring och samtidigt inte omfattas av hemförsäkringen. – Det jag brukar kalla ”Det glömda försäkringsområdet”, säger grundaren Jan Lindén. 

Avsikten är att ha ett pro bono ärende pågående åt gången. Naturligtvis förbehåller vi oss rätten att själva bedöma vilka ärenden som vi kan åta oss på detta sätt.

För pro bono ärenden gäller särskilda skriftliga villkor som måste undertecknas i original för att vi ska åta oss uppdraget.