Miljö och energi

 

Ansvaret för miljön är ständigt aktuellt. Vi hjälper företag med bl.a.: 

  • Miljöansvarsfrågor
  • Fastighetsägaransvar
  • Tillståndsfrågor och dispenser
  • Avfallshantering
  • Energiskatter
  • Nät- och distributionsfrågor
  • Exploateringsfrågor