Medie- och Marknadsrätt

 

Hos oss får du hjälp av specialister med:

  • Regelefterlevnad
  • Framtagande av policyer
  • Registreringsåtgärder
  • Utredningar och förhandlingar med myndigheter