GDPR

 

Vi bistår med rådgivning kring implementering av Databasförordningen och personuppgiftshantering i övrigt.