Arbetsrätt

 

Genom våra samarbetspartners kan vi erbjuda specialistrådgivning för ditt företag i alla frågor som rör dina anställda.

Det kan exempelvis gälla:

  • Anställningsavtal
  • Uppsägningar eller avskedanden
  • Omorganisation av företaget
  • Förhandling med fackföreningar och enligt MBL
  • Pensions-, bonus eller incitamentsprogram
  • Skydd för företagshemligheter
  • Konkurrensklausuler
  • Rehabiliteringsansvarsfrågor