Företagsöverlåtelser (M&A)

 

Oavsett storlek på transaktionen kan vi bistå vid:

  • Intentionsavtal (letter of intent)
  • Inkråmsöverlåtelser
  • Företagsöverlåtelser
  • Due diligence
  • Kapitalanskaffning
  • Aktieöverlåtelser och aktieägaravtal
  • Börsintroduktioner