Sport, underhållning och spel

 

Vi hjälper föreningar och företag med:

  • Avtal
  • Mediehantering
  • Spelarkontrakt
  • Immateriella frågor, upphovsrätt m.m.
  • Kundavtal
  • Spel- och lotterilagstiftning
  • Marknadsrättsliga frågor