Entreprenadrätt

 

Inom entreprenadrätt kan vi bistå med experter inom bland annat följande frågor:

  • Planering, projektering och finansiering 
  • Förfrågningsunderlag
  • Upphandling
  • Bygg och rivningslov
  • Miljöfrågor
  • Vad är ändringar och tillägg (ÄTA)
  • Fel i fastighet, godkännanden