Bolagsrätt och kommersiella avtal

 

För aktiebolag och andra företagsformer gäller särskild lagstiftning. Vi bidrar med specialistkompetens inom dessa områden och avseende de avtal som företaget normalt ingår inom ramen för sin verksamhet.

Exempelvis avseende:

  • Bildande av bolag
  • Olika former av kapitalanskaffning
  • Kompanjonsavtal och aktieägaravtal
  • Koncernstrukturer, fusioner etc
  • Samarbetsavtal
  • Registreringsärenden
  • Konsultavtal, intentionsavtal, sekretessavtal, licensavtal, agentavtal, distributionsavtal, köp och försäljning m.m.