Framtidsfullmakt

 

Framtidsfullmakt är ett relativt nytt, personligt alternativ till en god man och förvaltare. Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan en person planera för framtiden genom att själv välja vem eller vilka som ska hantera personens ekonomiska och/eller personliga angelägenheter. Fullmakten träder i kraft om personen exempelvis blir sjuk, lider av försvagat hälsotillstånd eller liknande och av den anledningen inte kan fatta egna beslut. För företagare är fullmakten ett bra komplement till exempelvis äktenskapsförord och testamente. En framtidsfullmakt underlättar således för närstående och ger en extra trygghet för framtiden.

J.B.L Advokater har tagit fram ett exempel på framtidsfullmakt som kan användas som utgångspunkt, där anpassningar kan krävas beroende på den enskildes situation.  Viktigt att notera är att framtidsfullmakter inte omfattar internationella förhållanden, vilket innebär att utlandssvenskar och den som överväger att flytta utomlands bör göra särskilda överväganden.

 

För att ta del av framtidsfullmakten, klicka här.

För att ta del av informationsbladet, klicka här.