EU och konkurrensrätt

 

Genom våra samarbetspartners kan vi erbjuda särskild kompetens och rådgivning inom konkurrensrätt och annan EU-baserad lagstiftning, exempelvis avseende:

  • Missbruk av dominerande ställning
  • Förvärvskontroll
  • Gränsöverskridande Joint ventures och andra samarbeten
  • Statligt stöd
  • Offentlig upphandling
  • Compliance (regelefterlevnad)
  • Gryningsräder
  • Ansökningshandlingar och andra kontakter med konkurrensmyndigheter