Även lärare i avtalsrätt på Luleå Tekniska Universitet