Högsta domstolen klargör ansvarsfördelning mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsförening