Järnrörsfilmen – Högsta Domstolen slår fast att upphovsrätten är starkare än informationsintresset