Karlsviks Industripark förvärvar Femhundra Fastigheter AB