Molntjänster och försäljning via nätet till konsumenter lagregleras