Samtycke kan inte anses lämnas frivilligt inom skolverksamhet – sanktionsavgift om 200.000 kronor för Skellefteå kommun