Undervisning

 

J.B.L Advokater har inlett ett samarbete med Luleå Tekniska Universitet. Vissa av advokatfirmans medarbetare kommer aktivt att bidra till undervisningen i juridik på LTU.

Biträdande juristen Fredrik Lindrén kommer att vara delta i undervisningen i avtalsrätt på den juridiska introduktionskursen inom rättsvetenskapliga institutionen.

Advokat Jan Lindén kommer att undervisa dels inom avtalsrätt och köprätt på den juridiska introduktionskursen och dels inom kommersiell avtalsrätt på utbildningen för inköpare.